UWAGA !!! - ZMIANA ADRESU STRONY WWW

Od dnia 30.03.2022 r. oficjalna strona internetowa oraz Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie znajduje się na portalu gov.pl. pod adresem https://www.gov.pl/web/plastykkrakow

Portal gov.pl jest głównym serwisem polskiego rządu, w którym w jednym miejscu można znaleźć informacje na temat ministerstw i wielu innych instytucji publicznych. Wszystkie podstrony zachowują spójny wygląd prezentowanych treści, zbudowane są w tym samym wysokim standardzie, spełniają wymogi bezpieczeństwa i dostępności cyfrowej.
KONSULTACJE DLA KANDYDATÓW DO PLSP IM. JÓZEFA KLUZY NA ROK SZKOLNY 2022/2023.

1. Marzec - maj 2022

 • Poniedziałek, godz. 17.00 - 19.00


 •       04 kwietnia 2022

        11 kwietnia 2022

        16 maja 2022 • Wtorek, godz. 17.00 - 19.00

 •      29 marca 2022

       05 kwietnia 2022

       12 kwietnia 2022

       10 maja 2022

       17 maja 2022


 • Środa, godz. 17.00 - 19.00


 •      30 marca 2022

       06 kwietnia 2022

       11 maja 2022

       18 maja 2022


 • Piątek, godz. 17.00 - 19.00 •      01 kwietnia 2022

       08 kwietnia 2022

       13 maja 2022

       20 maja 2022


  TERMIN KONSULTACJI NALEŻY UZGODNIĆ TELEFONICZNIE.


  W roku 2021 Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie realizuje prace w zakresie modernizacji budynku finansowane ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

  Nazwa Programu: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

  Nazwa zadania: Modernizacja budynku ZPSP w Krakowie

  Wartość dofinansowania i całkowita wartość zadania: 124 000 złotych

  Syntetyczny opis zadania:

  • Prace inwestycyjne polegające na:
   1. Wykonanie stanu surowego instalacji elektrycznej w górnym pomieszczeniu biblioteki szkolnej (na parterze) - wykonanie bruzd, ułożenie kabli elektrycznych i ich zatynkowanie.
   2. Ułożenie kanałów wentylacyjnych w pomieszczeniu górnym biblioteki (na parterze).
   3. Wykonanie prac elektrycznych związanych z zasilaniem i sterowaniem instalacji wentylacji.
   4. Wykonanie prac związanych z instalacją przeciwpożarową.
   5. Rozbudowa rozdzielnicy elektrycznej głównej ze względu na zwiększenie zapotrzebowania mocy elektrycznej w bibliotece.
  • Prace dodatkowe związane z realizacją zadania:
   1. Przygotowanie dokumentacji - aktualizacja przedmiarów, kosztorysów inwestorskich s.t.w.i.o.r.b.
   2. Nadzór autorski.
   3. Nadzór inwestorski.

  Prace te są pracami wyprzedzającymi kompleksowe zadanie "Przebudowa pomieszczeń biblioteki ZPSP w Krakowie", które będzie realizowane w przyszłości, po otrzymaniu decyzji pozwolenia na budowę.

  Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

  flaga Polski i godło Polski                    
   

  Budynek naszej placówki został objęty projektem pt. "Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (Funduszu Spójności) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz środków MKiDN - budżetu państwa.

  Beneficjentem Projektu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych Centrum Edukacji Artystycznej.
  2 lipca 2018r. rozpoczęły się w naszej szkole prace związane z ww. projektem.
  28 sierpnia 2019r. projekt został zakończony.


  W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.
  W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.

  Polityka Prywatności    Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ